A A A

Home 

Welkom bij HartSignaal

Stichting Hartpatiënten Nederland wil graag alles weten over uw ervaringen in het ziekenhuis: zowel goede als slechte ervaringen, teleurstellingen over de behandeling, of juist onverwachte meevallers. Om uiteindelijk de kwaliteit van de hartzorg te kunnen verbeteren, voor nu en in de toekomst. 

Wij willen uw ervaringen graag horen en gebruiken hiervoor HartSignaal. Zo willen we in beeld krijgen hoe het met de zorg aan hartpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gesteld én wat we hier vervolgens aan kunnen verbeteren.

Zo kunnen wij vanuit Hartpatiënten Nederland kijken of we het gesprek tussen patiënt en zorgverlener kunnen bespoedigen en erin bijstaan. Kortom, via HartSignaal willen wij van Hartpatiënten Nederland patiënten de mogelijkheid bieden om hun verhalen en ervaringen met ons te delen, om écht wat voor hen te kunnen beteken.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze met niemand gedeeld. Uw behandelaar krijgt dus geen inzicht in de door u gegeven informatie.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Marly van Overveld, Stichting Hartpatiënten Nederland

Vertel ons uw verhaal

Hier kunt u via een korte vragenlijst inclusief een aantal open vragen ons uw verhaal vertellen.

Start uw verhaal

Ga verder met uw verhaal

Indien u verder wilt gaan met uw verhaal, vul dan de inlogcode in die u ontvangen heeft, u komt dan weer terecht waar u gebleven was.


Ga verder met uw verhaal